Aksaray 1 Şubesi

Çanakkale 2 No.lu Şubesi 2. Olağan Genel Kurul Süreci İlanı

Sendikamız Çanakkale 2 No.lu Şubesinin 2. olağan genel kurul süreciyle ilgili olarak,

 

  1. Eğitimciler Birliği Sendikası Seçim Usul ve Esaslarının 14 üncü maddesi çerçevesinde sandık bölgelerinin ve delege dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

 

Alfabetik sırayla Ayvacık Meslek Yüksekokulu – GüzelSanatlar Fakültesi arası işyerleri 1 no.lu sandık bölgesi – 50 delege, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Ziraat Fakültesi arası işyerleri 2 no.lu sandık bölgesi – 50 delege

 

  1. Sandık bölgeleri ve delege dağılımı listeleri ile seçimlerde oy kullanacak üyeleri gösterir üye listelerinin İsmetpaşa Mah. Demircioğlu cad. Nusret Kutlu İşhanı Kat.4 D.79 Merkez/Çanakkale adresindeki Eğitim-Bir-Sen Çanakkale 1 No.lu Şubesi hizmet binasında ilanına,
  2. 19 – 23 Haziran 2023 tarihlerinde (var ise) sandık bölgeleri ve delege dağılımına ilişkin itirazların karşılanmasına,
  3. 19 – 23 Haziran 2023 tarihleri arasında, Eğitim-Bir-Sen Çanakkale 1 No.lu Şubesi hizmet binasında delege adaylığı başvurularının alınmasına,
  4. 24 – 26 Haziran 2023 tarihlerinde delege aday listelerinin şube web sayfasında ve Eğitim-Bir-Sen Çanakkale 1 No.lu Şubesi hizmet binasında hizmet binasında ilan edilmesine,
  5. 26 Haziran 2023 tarihinde delege seçimine ilişkin olarak (Seçim gününü, Seçimlerin yapılacağı yeri, Oy kullanma işleminin başlayış ve bitiş saatlerini, Sandık bölgelerine göre oy kullanacak üyeler ile delege aday listelerini, Oy kullanma sırasında uyulacak kuralları gösterir) ilana çıkılmasına,
  6. 06 Temmuz 2023 tarihinde delege seçimlerinin gerçekleştirilmesine,
  7. 7 – 9 Temmuz 2023 tarihlerinde delege seçim sonuçlarının şube web sayfasında ve hizmet binasında ilanına,
  8. 25 Temmuz 2023 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında şube genel kurulunun gerçekleştirilmesine, bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde 29 Temmuz 2023 tarihinde aynı yerde aynı saatler arasında şube genel kurulunun gerçekleştirilmesine,

Karar verilmiştir.

 

İlanen duyurulur.

 

Eğitim-Bir-Sen Çanakkale 2 No.lu Şubesi Seçim Komisyonu

 

Çanakkale 2 No.lu Şubesi 1 No.lu Sandık İşyeri Delege Dağılım Listesi

Çanakkale 2 No.lu Şubesi 2 No.lu Sandık İşyeri Delege Dağılım Listesi